- ett kvalitetssystem för tandvården

  Qualident.se

-hela kvalitetssäkringen på nätet

Hantera praktikens kvalitetsarbete direkt på Internet.
Enkelt, rationellt, lättillgängligt och kostnadseffektivt.


Allt större krav ställs på din praktik på korrekta kvalitetsdata och på ständig uppdatering. Socialstyrelsens krav är glasklara; Miljökontorens och Datainspektionens likaså!

Du vet att avvikelsesystem och patientsäkerhetsdokumentation är obligatoriskt?

Handen på hjärtat - hur ser kvalitetsdokumentationen ut? När uppdaterades den senast? Har ni något system?

Med vårt webbkvalitetssystem får du detta på datorn. Bara att logga in och dokumentera. Ordning och reda! Och enkelt att ta ut sammanställningar.Varför Qualident?


 • Hantera kvalitetsarbetet via Internet.

  Istället för tidskrävande administration med krångliga rutiner, mallar, pärmar och lösa lappar som ingen kan överblicka kan du direkt nå vad du vill i ditt eget system på nätet. Det behövs inga specialprogram att installera och uppdatera. Systemet och dess hantering tar ingen plats, varken i pärmhyllan eller i hårddisken

 • Enkelhet

  Qualident erbjuder lösningar som kan användas av alla praktiker - oavsett storlek. En praktik kan välja att använda hela Qualident eller delar av funktionerna som enbart avvikelserapportering eller materialhantering.

 • Tillgänglighet

  I Qualident finns allt tillgängligt på webben. Administrationen blir kostnadseffektiv med omedelbar tillgänglighet och snabb och enkel registrering. Förändringar i regelverk och bestämmelser blir automatiskt uppdaterade. Länkar till viktiga instanser och myndigheter ligger omedelbart tillgängliga.

  Kontakt

  För mer information - kontakta oss på eva@almasoft.se.

  Med kompetens och lång erfarenhet av kvalitetsarbete inom tandvården kan vi erbjuda en professionell hantering som gör vardagen lättare.

   

     - Startsidan
  - Hur fungerar systemet?
  - Hur börjar man?
  - Hur beställer man?
  - Vilka är vi?
  - Veta mer om kvalitet i tandvården?